Northern Cape

Assertive Discipline Short Course in Kimberley on 29 November 2013

Positive Behaviour Management and the NAPTOSA Professional Development Institute (PDI), in collaboration with Vooruitsig Primary School, is presenting an Assertive Discipline Course in Kimberley on the 29th of November 2013: . . .

Aanbieder: Brigitte Thompson: Brigitte is 'n Suid-Afrikaanse onderwyser wat gewerk het in die Verenigde Koninkryk vir 'n aantal jare. In Londen het sy klas gegee by 74 skole in die twee jaar voordat sy na Skotland is as deel van 'n Probleemoplossingsspan wat dissipline . . .

Download the Information