GAUTENG:  BSB VIR TERAPEUTE EN SIELKUNDIGES:  5% KONTANTBONUS

 

Terapeute en sielkundiges aangestel op Therapy/Psychology rangkodes (verwys na NAPTOSA LSEN Nuusflits 12 en 13 van 2012), het hulle 5% kontantbonus verlede jaar in Desember ontvang (uiteindelik!).  Terapeute en sielkundiges wat die geld nie verlede jaar gekry het nie, het dit verlede week ontvang.  Dit het ongelukkig aan die lig gekom dat baie terapeute en sielkundiges/beraders verkeerdelik betaal is.  Hulle behoort nie die betaling te ontvang het nie as gevolg van die volgende redes: 

·         Hulle was nie op 30 Junie 2010 in diens van GDO nie.  (Hulle sal nie die 5% kry nie, maar wel die BSB-aanpassing.

·         Slegs terapeute en sielkundiges wat op die regte rangkodes aangestel is, behoort die 5% betaling te ontvang het.    Ons het in NAPTOSA LSEN Nuusflits 13 van 2012 aangedui dat die implementeringsreëls vir terapeute en sielkundiges wat op onderwyserrangkodes aangestel is, nog ontwikkel moet word voordat betalings kan geskied.    

·         Bedrae kan nie bereken word op grond van die onderwyser BSB-skale nie.  Ons het in LSEN Nuusflits 12 en 13 van 2012 aangedui dat ‘n sielkundige/terapeut se salaris nie vanaf een BSB-skaal na ‘n ander BSB-skaal oorgelees kan word nie.  Ten einde die 5% te bereken het, moes die nie-BSB-skaal van onderwysers gebruik geword het. 

 

Neem asb kennis dat verkeerde betalings terugbetaal moet word. Ons het ‘n vergadering met GDO aangevra om spesifiek die saak te bespreek.    

 

Vir terapeute en sielkundiges wat op die regte rangkode aangestel is, is die volgende stap die aanpassing van hulle salarisse na die BSB-salariskerwe.  Terugbetalings in die verband sal eers gedoen word nadat die nuwe salariskerf op Persal geregistreer is.  Ons het in vorige nuusflitse bevestig dat hierdie aanpassing met die hand gedoen moet word.  Die Departement van Basiese Onderwys (DBO) het in die RAVO aangedui dat die proses in die eerste kwartaal afgehandel behoort te wees.  NAPTOSA is op ‘n weeklikse basis in kontak met DBO oor die implementering van die ooreenkoms.  Daar blyk ongelukkig tans ‘n kommunikasiegaping tussen die DBO en provinsies te wees.  Ons het DBO versoek om onmiddellik aandag aan die saak te gee. 

 

NB!                      NB!                      NB!                      NB!                      NB!           

NAPTOSA INLIGTINGSVERGADERING VIR KANTOORGEBONDE  SIELKUNDIGES, BERADERS EN TERAPEUTE (INSLUITEND POSVLAK 2 EN 3 SIELKUNDIGES BY SPESIALE SKOLE)

 

NAPTOSA-lede (kantoorgebonde sielkundiges/terapeute/beraders) en posvlak 2 en 3 sielkundiges by spesiale skole, asook ander belangstellendes, word na die volgende vergadering uitgenooi: 

 

Datum en tyd:     Saterdag, 9 Februarie 2013, om 08:30 vir 09:00

Plek:                    Parktown High School for Girls (Pavilion), Tyronelaan, Park View

 

Op die agenda:            

 

·         Wat van die 5% wat aan sielkundiges, beraders en terapeute betaal is/nie betaal is nie?

·         Waaruit bestaan die BSB vir kantoorgebonde sielkundiges, terapeute en beraders? 

·         Hoe sal huidge salarisse na die BSB-skaal oorgelees word?

·         Wat van die inklusiewe vergoedingspakket?  (Alle beraders en sielkundiges en posvlak 5-terapeute word op die inklusiewe pakket geplaas.)

 

Faks/e-pos asb onderstaande antwoordstrokie na die NAPTOSA Gauteng kantoor voor of op Donderdag, 7 Februarie 2013 (011 4862899 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

ANTWOORDSTROKIE

 

Naam:____________________________________      Kantoor/distrik:  __________________________

 

Kontaknommer:    ___________________________   Getal persone wat sal bywoon: _______________