IMPLEMENTERING VAN BSB VIR TERAPEUTE EN SIELKUNDIGES

 

Terapeute en sielkundiges wat op Therapy/Psychology rangkodes aangestel is (verwys na NAPTOSA LSEN Nuusflitse 12 en 13 van 2012), het hulle 5% kontantbonus verlede jaar in Desember ontvang (uiteindelik!).      Terapeute/siekundiges/beraders, wat op die regte rangkodes aangestel is, en wat nie verlede jaar ‘n betaling ontvang het nie, word aangeraai om hulle  provinsiale NAPTOSA-kantoor te kontak. 

 

Die volgende werknemers behoort nie verlede Desember ‘n 5% betaling te ontvang het nie: 

 

·         Terapeute/sielkundiges/beraders wat op die regte rangkodes aangestel is, maar eers na 30 Junie 2010 aangestel is. 

·         Terapeute/sielkundiges/beraders wat op onderwyserrangkodes aangestel is (en dus ook op onderwyser BSB-salariskerwe is) behoort nie die 5% in Desember te ontvang het nie.  Ons het in NAPTOSA LSEN Nuusflits 13 van  2012 aangedui dat die implementeringsreëls vir hierdie werknemers eers ontwikkel moet word voordat enige betalings gedoen kan word.     Bedrae kan nie op grond van die onderwyser-BSB-skaal bereken word nie.  Ten einde die 5% te bereken, moet die nie-BSB-salarisskale vir onderwysers in ag geneem word.    

 

Vir terapeute en sielkundiges wat op die regte rangkode aangestel is, is die volgende stap die oorlees van hulle huidige salarisse na die BSB-salariskerwe.  Terugbetalings in die verband sal eers geskied nadat die nuwe salariskerf op die Persal-stelsel geregistreer is.   Ons het in vorige nuusflitse aangedui dat hierdie proses met die hand gedoen moet word.  Die Departement van Basiese Onderwys (DBO) het in die RAVO aangedui dat die proses gedurende die eerste kwartaal afgehandel behoort te wees.  NAPTOSA kontak die DBO op ‘n weeklikse basis om navraag te doen oor die implementering van die ooreenkoms.  Dit blyk ongelukkig of daar tans ‘n kommunikasiegaping tussen DBO en die provinsies is.  Ons het DBO versoek om dringende aandag aan die saak te skenk. 

 

Die aanpassing van salarisse van sielkundiges/terapeute/beraders wat op onderwyserrangkodes aangestel is (asook die 5%), sal gedoen word sodra die implementeringsreëls vir hierdie kategorie werknemers ontwikkel is.

 

INKLUSIEWE PAKKET VIR SIELKUNDIGES/BERADERS/POSVLAK 5-TERAPEUTE

 

Volgens RAVO-ooreenkoms 1 van 2012 moet alle beraders, sielkundiges en posvlak 5-terapeute op die inklusiewe vergoedingspakket geplaas word.  Die oroeenkoms bepaal voorts dat 70% van die inklusiewe vergoedingspakket as pensioendraende salaris beskou moet word. 

 

In die onderwyssektor het ‘n werknemer die keuse of sy pensioengewende salaris 70% of 75% van sy pakket moet wees.  NAPTOSA se posisie was dat sielkundiges/beraders/posvlak 5-terapeute steeds hierdie keuse moet hê.  In die finale stadium van die onderhandelingsproses het die Departement van Staatsdiens en Administrasie aangedui dat hulle nie die inhoud van die ooreenkoms sal goedkeur as dit nie presies dieselfde is as die gesondheidsektor se ooreenkoms nie. 

 

Daar is egter baie sielkundiges (en moontlik ook beraders) wat reeds voor die ondertekening van die ooreenkoms op ‘n inklusiewe pakket was en die 75% basiese salaris-opsie gekies het.  Dit sou dus problematies wees as hulle verplig sou word om na die 70% opsie oor te skuif.

 

NAPTOSA het reeds die saak tydens ‘n informele gesprek met die hoofonderhandelaar van die staat opgeneem.  Ons sal nou ‘n amptelike versoek indien dat die persone wat voor die ondertekening van die ooreenkoms reeds die 75%-opsie uitgeoefen het, dit kan behou.  Uiteraard sal daar vir nuwe toetreders tot die inkusiewe pakket geen keuse anders as 70% wees nie.

 

Ons sal lede op hoogte van verwikkelinge hou.